Ν. Παρίτσης

Συγγράμματα

Paritsis N. and D. Stewart (1983), A Cybernetic Approach to Color Perception, Gordon and Breach Science Publishers, New York.

Παρίτσης Ν. (2003), Η νοημοσύνη της ζωής, ΒΗΤΑ Ιατρικές εκδόσεις, Αθήνα &

Παρίτσης Ν. (2006), Θεραπεία και εξέλιξη ανθρωπίνων συστημάτων, ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα

Άρθρα – Εισηγήσεις σε Συνέδρια – Διαλέξεις

Αιβαλιώτη, Ε., Γριμάνη, Κ., Κουμάκη, Ε., Περάκη, Μ., & Παρίτσης, Ν. (1998). Συστημική παρέμβαση σε ομάδες εφήβων, σχιζοφρενών και νοητικά καθυστερημένων με στόχο την κινητοποίηση για εργασία, Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Αϊβαλιώτη, Ε., & Παρίτσης, Ν. (2005). Συστημική παρέμβαση στη κοινότητα εγκατάστασης ενός ξενώνα αποκατάστασης χρόνιων σχιζοφρενών. Παρουσίαση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική θεραπεία, «Οικογένεια και ψυχική ασθένεια», 21-23 Οκτωβρίου, Ηράκλειο, Κρήτη.

Αϊβαλιώτη, Ε., Τρίκας, Π., Κουμάκη, Ε., Περάκη, Μ., Αρναούτογλου, Σ., & Παρίτσης, Ν. (1998). “Συστημική παρέμβαση σε οικογένειες χρόνιων σχιζοφρενών ως συνοδευτική ενέργεια στα πλαίσια επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης”. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Αϊβαλιώτη, Ε., Τρίκας, Π., Παπαδάκη, Κ., Λαμπράκη, Μ., & Παρίτσης, Ν. (1998). Εκπαίδευση στις μεθόδους και τεχνικές της συστημικής θεραπείας. Μία υπέρβαση της οικογενειακής θεραπείας. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Aivaliotou, H., Trikas, P., & Paritsis,N. (2006). Reduction of psychotic symptoms of schizophrenia. A control trial using a general systems psychotherapy. Paper presented at the 15th International Congress for the Psychotherapy of the Schizophrenia and other Psychoses, June 12-16, Madrid.

Aivalioti, E., Trikas, P., Chrisos, P., Papageorgiou, P., Katahanakis, K., & Paritsis, N. (2009). Reduction of psychotic symptoms in people with schizophrenia, using Human Systems Therapy. A randomized controlled trial, Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 20, 1, 81-98.

Αϊβαλιώτη, Ε., Τρίκας, Π., Χρυσός, Π.,Παπαγεωργίου, Κ. & Παρίτσης, Ν. (2005). Εφαρμογή μιας συστημικής μεθοδολογίας σε χρόνιους ασθενείς με στόχο την ανεξαρτητοποίηση τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παρουσίαση στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας, 8-10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

Aivaliotou, H. Trikas, P., Chrisos, P., Papageorgiou, P., & Paritsis, N. (2006). Reduction of psychotic symptoms of schizophrenia. A control trial using a general systems psychotherapy. Αcta Psychiatrica Scandinabica, 114, 76-76, Suppl. 431.

Αϊβαλιώτη, Ε., Τρίκας, Π., Χρυσός, Π., & Παρίτσης, Ν. (2001). Συστημική οικογενειακή θεραπεία σε χρόνιους κοινωνικά αποκλεισμένους ασθενείς, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Αϊβαλιώτη, Ε., Χρυσός, Π., Παπαγεωργίου, Π., & Παρίτσης, Ν. (2002). Εφαρμογή μιας συστημικής μεθοδολογίας σε χρόνιους σχιζοφρενείς με στόχο την ανεξαρτητοποίησή τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παρουσίαση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου, Χαλκιδική.

Αϊβαλιώτη, Ε., Χρυσός, Π., & Παρίτσης, Ν. (2002). Εφαρμογή μιας συστημικής παρέμβασης προσαρμοσμένης στα πλαίσια ξενώνα του προγράμματος “Ψυχαργώς”. Παρουσίαση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου, Χαλκιδική.

Αϊβαλιώτη, Ε., Χρυσός, Π., & Παρίτσης, Ν. (2005). Εφαρμογή μιας συστημικής μεθοδολογίας σε ενοίκους ξενώνα του προγράμματος «Ψυχαργώς». Παρουσίαση στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και ΣυστημικήςΨψυχοθεραπείας, 8-10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

Andreeewsky, E., & Paritsis, N. (2000). A sort insight into living intelligent systems. In Ν. Paritsis (Ed.), Systems and intelligence, Lector Publishing Company, Iraklio. (Tο βιβλίο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (SOCRATES) στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος).

Collen, A., Degtiar, V., Hofer, C., Lang, J., & Paritsis, N. (2002). A conversation for bettering social systems. In C. Hofer and G. Chroust (Eds.), The eleventh Fuschl conversation, Reports, pp. 67-83, Austrian Society for Cybernetic Studies.

Collen, A., Hofer, C., Minati, G., Paritsis, N., & Penna, M.(2000). Designing systems for human betterment, In C. Hofer & G. Chroust (Eds.), Social Systems and the future, pp. 101-112. Austrian Society for Cybernetic Studies.

Collen, A., Minati, G., Paritsis, N., Penna, N., & Pessa, E. (1998). Designing cognitive systems in systems science for human betterment, In R. Trappl & W. Horn (Eds.), Designing Social Systems in a Changing World. The Ninth Fuschl Conversation, Austrian Society for Cybernetic Studies, pp. 32-38.

Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2009β). Η βελτίωση των δεξιοτήτων ατόμων με νοητική στέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς μέσα από τη συστημική πρακτική: Μια έρευνα επαναληπτικών μετρήσεων. Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ. Πανελλήνια Συνάντηση Εργαζομένων των φορέων Υλοποίησης, 25 Νοεμβρίου, Αθήνα.

Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2009α). Η Εφαρμογή μιας Συστημικής Μεθόδου στη Βελτίωση της Λειτουργικότητας Ατόμων με Βαριά Νοητική Στέρηση και Προβλήματα Συμπεριφοράς που Μένουν σε Οικοτροφείο στην Κοινότητα. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: «Η Συμβολή της Ψυχολογικής Έρευνας στη Σύγχρονη Κοινωνία», 14 – 17 Μαΐου, Βόλος.

GKantona G., Idreou K., Paritsis N. (2014), Human Systems Therapy for Individuals With Intellectual Disability, Proceedings World Psychiatric Association, Pluralism in Psychiatry, I. Diverse approaches and converging goals, Editing by Constantin Soldatos, Pedro Ruiz, Dimitris Dikeos, Miclelle Riba, Medimond International Proceedings pg 155-160.

Δοξιάδης, Σ., Γιωσαφάτ, Μ., Δημαράς, Α., Μεταξάς, Ι., Ναυρίδης, Κ., & Παρίτσης, Ν. (1982). Προβληματική του ανταγωνισμού. Ιατρική, 42, 443-461.

Hatzakis, M., Karras, D., Tziannos, P., & Paritsis, N. (1995a). Computer-aided Psychiatric diagnosis. Πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Hatzakis, M., Karras, D., Tziannos, P., & Paritsis, N. (1995b). Neural networks in multimentional problems. A case study for questionnaire classification. In Proceedings of the International Conference in Neural Network 95, IEEE. New York, USA.

Hatzakis, M., Karras, D., Tziannos, P., & Paritsis, N. (1995c). Neural networks in categorization problems: A case study for questionnaire classification. IEEE, International Conference on Neural Networks Proceedings, IEEE, New York, USA.

Hatzakis, M., Karras, D., Tziannos, P., & Paritsis, N. (1997). Supervised and unsupervised neural and statistical methods in psychiatric case categorization. Neural Network World, 7, 2, 161-75.

Ioannides, N., Paritsis, N., & Meletis, C. (1986). Simulation of a neural network for adaptive colour perception. In Traple R. (Ed.), Cybernetics and Systems, 86, Reidel, Dordrecht/Boston, 375-382.

Ivanovas, G., Tomaras, V., Papadioti, V., & Paritsis, N. (2007). Human robustness and conscious purpose in contemporary medicine, Kybernetes, 36 (7-8), 972-984.

Ιvanovas, G. (2010). From Autism to Humanism : Contributions of Systems – Theory to the Understanding of Therapy and Health. Doctoral thesis at the University of Crete, Medical Faculty [with the support of Nikolaos Paritsis, emeritus professor of the University of Crete, Vlassis Tomaras, emeritus professor of the University of Athens, Vassiliki Papadioti, emeritus professor of the University of Ioannina].

Καλαντζή-Αζίζι, Α.& Παρίτσης, Ν. (Eπιμέλεια) (1990). Οικογένεια: Ψυχοκοινωνικές, ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Karras, D., Marmatsouri, I., Hatsakis, E., & Paritsis, N. (1998). On feature selection methods in the application of neural networks to social sciences. Proceedings of 24th EUROMICRO Conference, IEEE COMPUT. Soc, Los Alamos, CA, USA.

Katahanakis, C., Lampraki, M., & Paritsis, N. (2009). Low family and high substance satisfaction as important predictors of adolescent hashish use. The Open Forensic Science Journal, 2, 47-53.

Κολοκούρης, Α., Παρίτσης, Ν., & Κοντός, Ι. (1993). IPIS: Intelligent Psychiatric Interviewing System. Expert Systems International, Αθήνα.

Λαμπράκη, Μ., Αϊβαλιώτη, Ε., Κουμάκη, Ε., Παρίτση, Ε., Αρναούτογλου, Σ., & Παρίτσης, Ν. (1998). Επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με διανοητικές και ψυχικές ανάγκες. Αξιοποίηση της συστημικής μεθόδου. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτση, Ε., & Παρίτσης, Ν. (2001). Αλλαγή στάσεων και γνωσιών σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από την εκπαίδευση στη συστημική παρέμβαση για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Λαμπράκη, Μ. & Παρίτσης, Ν. (1998). Περιστατικό συστημικής οικογενειακής θεραπείας σε άτομο με ελαφρά διανοητική υστέρηση και πολλαπλά συνοδά προβλήματα. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Λαμπράκη, Μ. & Παρίτσης, Ν.(2001). Παρέμβαση σε προβλήματα επίδοσης στο σχολείο: Μία περίπτωση εφαρμογής της θεραπείας σε ανθρώπινα συστήματα. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Λαμπράκη, Μ., & Παρίτσης, Ν. (2005). Τα παράδοξα του Molnar στα πλαίσια της γενικής θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων στα σχολεία. Παρουσίαση στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας, 8-10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

Λαμπράκη, Μ., Τρίκας, Π., Αιβαλιώτη, Ε., Περάκη, Μ., Κουμάκη, Ε., Γριμάνη, Κ., Παρίτση, Ε., Σπυριδάκη, Α., & Παρίτσης, Ν. (1998). Εφαρμογή μιας συστημικής θεραπείας σε συνοδευτικές ενέργειες στην επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές διανοητικές και ψυχικές ανάγκες, Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Lambraki M., Kilaidakis S., Paritsis N., Human Systems Therapy For Adolescent Cannabis Use, Proceedings World Psychiatric Association, Pluralism in Psychiatry, I. Diverse approaches and converging goals, Editing by Constantin Soldatos, Pedro Ruiz, Dimitris Dikeos, Miclelle Riba, Medimond International Proceedings pg 161-164.

Levett, J., & Paritsis, N. (1988). Models and metaphores in health care. The Greek context. In Proceedings of Application on System Science in Health Care, Lyon, France.

Λιοδάκη, Α., Αιβαλιώτη, Ε., & Παρίτσης, Ν. (1998). Διεύρυνση του αντικειμένου εκπαίδευσης στη συστημική θεραπεία για τις ανάγκες παρέμβασης ενός καινοτομικού ερευνητικού προγράμματος. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Μποτζάκης, Ε., Χουρδάκη, Ε., Χρυσός, Π., Κοιλάδη, Α., & Παρίτσης, Ν. (2002). Από τη μονάδα άνθρωπος στο σύστημα οικογένεια”. Παρουσίαση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου, Χαλκιδική.

Παρίτσης Ν. (2012), Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων. Υπάρχει ισοδυναμία σύνθεσης;, Περιοδικό Μετάλογος Συστημικές Προσεγγίσεις & Ψυχοθεραπεία, τεύχος 22ο , σελ. 8-22

Παρίτση, Ε., & Παρίτσης, Ν. (2005). Η επιρροή του πλαισίου στη λειτουργία της ομάδας. Παρουσίαση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική θεραπεία, «Οικογένεια και ψυχική ασθένεια», 21-23 Οκτωβρίου, Ηράκλειο, Κρήτη.

Παρίτσης, Ν. (1971). Επιδημιολογική διερεύνηση των παραγόντων των επηρεαζόντων την εμφάνιση της μυωπίας κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας. Διατριβή επί Διδακτορία, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Paritsis, N. (1979). A neural network model for colour vision. Ph.D. Thesis, Department of Cybernetics, Brunel University, England.

Paritsis, N. (1985). A model of man as an hierarchical purposeful intelligent system”. In B. Banathy (Ed.), Systems Inquiring, Vol. II, Intersystems Publications, Seaside, California.

Παρίτσης, Ν. (1985). Συστήματα Συμπεριφοράς-Κυβερνητική. Στο Μ. Δεκλερής (Εκδ.), Συστημική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα.

Paritsis, N. (1987). A Systems approach to family pathology of Child abuse. Paper presented at International Congress of Family Therapy “Patterns which connect”, Prague, Chechoslovakia, May.

Παρίτσης, Ν. (1987). Έννοιες και μέθοδοι Γενικής Θεωρίας των Συστημάτων και Κυβερνητικής και Εφαρμογής τους στην Κοινοτική Ψυχιατρική. Γ. Παπαδάτος (Εκδ.), “Ψυχική Υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση”, Εκδόσεις Ειρήνη, Αθήνα.

Paritsis, N. (1987). Man as an hierarchical and purposeful intelligent system. Systems Research, 4, 3, 169-76.

Paritsis, N. (1989). A general systems therapy for impatient chronic schizophrenics. VIII World Congress on Psychiatry, Athens, October.

Paritsis, N. (1989). Towards a general systems therapy of human behavior: An outline. In P. Ledington (Ed.), Proceedings of the 33rd annual meeting of the International Society for the Systems Science. Vol. IV, International Federation for Systems Research, Edinburg, Scotland, pp. 254-260.

Παρίτσης, Ν. (1989). Συστημική θεώρηση της διευθυντικής συμπεριφοράς. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Διοίκηση Συστημάτων”, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα.

Paritsis, N. (1991). Behavioral Systems. In M. Decleris (Ed.), Handbook of Systems Science. Point Co, Athens.

Paritsis, N. (1991). Human learning and its relation to evolution and need’s satisfaction. Implications for designing learning systems. In C. Reigeluth, J. Banathy & J. Olson (Eds.), Comprehensive systems design: A new educational technology. Springer-Verlag, Heildelberg.

Paritsis, N. (1992). Towards a law of optimum variety. In R. Trappl (Εd.), Cybernetics and Systems, 92, 1, 35-40. World Scientific Publishing, London.

Paritsis, N. (1993). Societal evolution: A process without random variation. World Futures, 37, 173-178.

Paritsis, N. (1993). Evolution, learning and the progress of Science: An increase in variety and order. Systems Research, 10, 4, 73-79.

Paritsis, N. (1993). “Family environment, opposite concepts relations and schizophrenia: A systems approach”. In Proceedings of the Second European Congress on Systems Science, Vol. IV, 1141-1147.

Paritsis, N. (1994). The identity of schizophrenia.A multilevel systems approach. World Futures, 42, 107-118.

Paritsis, N. (1994). Aggression: A paradoxical reaction towards compatibility with the environment. In R. Trappl (Εd.), Cybernetics and Systems Research, 1994, Vol. I., World Scientific, London, pp 1636.

Παρίτσης, Ν. (1996). Πολυεπίπεδη συστημική θεραπεία. Μερικά παραδείγματα εφαρμογής. Προφορική ανακοίνωση στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 30 Μαρτίου – 3 Απριλίου Ηράκλειο.

Paritsis, N. (1998). Sociocultural Systems Design based on collective intelligence functions. Cybernetica, XL, 4, 297-318.

Παρίτσης, Ν. (1998). Εξέλιξη και διαμόρφωση της θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Παρίτσης, Ν. (1998). Εξέλιξη και διαμόρφωση της θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων. Ένα ιστορικό. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Paritsis, N. (1999). The balance of variety with order: A necessity for the developing sustainable systems. Proceedings of the International Conference of the Research Committee of Socio-cybernetics, on “Problems of complexity and emergence in sustainable systems”, May 26-31, Kolimbari, Crete, Greece.

Paritsis, N. (2000). Intelligent behavioral systems: Models of intelligence. In Ν. Paritsis (Ed.), Systems and intelligence, Lector Publishing Company, Iraklio. (Tο βιβλίο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (SOCRATES) στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος).

Paritsis, N. (2000). Human systems therapy: The application of general systems. In Ν. Paritsis (Ed.), Systems and intelligence, Lector Publishing Company, Iraklio. (Tο βιβλίο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (SOCRATES) στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος).

Paritsis, N. (2000). Troposes: Their functions and their possible contributions in changing human behavior, In C. Hofer & G. Chroust (Eds.), Social Systems and the future, pp. 113-115. Austrian Society for Cybernetic Studies.

Paritsis, N. (2000). Systems and Intelligence, (Ed.), Lector, Iraklion.

Παρίτσης, Ν. (2001). Οικογενειακές και συστημικές μελέτες στην υπηρεσία της συστημικής θεραπείας και επανένταξης χρόνιων σχιζοφρενών, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Paritsis, N. (2002). A general systems, or holonic therapy. An outline of its concepts and principles, 5th European Conference on Systems Science, 16-19 October, Hersonissos, Crete.

Paritsis, N. (2002). Holonic property : expected consequences on society and globalization, Res Systemica (Electronic Journal).

Paritsis, N. (2002). The auto-synthetic living systems: Implications on the epistemology and human systems bettering. In C. Hofer and G. Chroust (Eds.), The eleventh Fuschl conversation, Reports, pp. 107-111, Austrian Society for Cybernetic Studies.

Paritsis, N. (2002). A general systems or holons therapy, 5th European Conference on Systems Science, 16-19 October, Hersonissos, Crete.

Paritsis, N. (2002). Holonic property. Some expected consequences on society, proceeding of 5th European Conference on Systems Science, ResSystemica, AFSET.

Paritsis, N. (2003). The auto- and co- synthetic living systems. Implications for globalization. Paper presented at the Conference of the International Society for Systems Science, July 2003, Hersonissos, Crete.

Paritsis, N. (2004). The achievement of a better system, Eagleye Books, Walnut Creek, California. Accepted for publication

Paritsis, N. (2005). Social systems, their observation and description, Res Systemica (Electronic Journal).

Παρίτσης, Ν. (2005). Εκπαιδεύοντας τα παράδοξα και μαθαίνοντας μία ερμηνεία τους. Παρουσίαση στην 4η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας, 8-10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

Παρίτσης, Ν. (2005). Αρχές διαμόρφωσης του προγράμματος θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων. Παρουσίαση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική θεραπεία, «Οικογένεια και ψυχική ασθένεια», 21-23 Οκτωβρίου, Ηράκλειο, Κρήτη.

Παρίτσης, Ν. (2005). Προς ένα ευρύτερο ορισμό του συστήματος που να περιλαμβάνει το πλαίσιο. Παρουσίαση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 1-4 Δεκεμβρίου, Ιωάννινα.

Paritsis, N. (2005). Social holons and their epistemology, proceeding of 6th European Cogres on Systems Science, ResSystemica, AFSET.

Paritsis, N. (2006). Θεραπεία και εξέλιξη ανθρωπίνων συστημάτων. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα.

Paritsis, N. (2006). Ψυχοθεραπευτική ομάδα νοσηλείας οξέων περιστατικών. Παρουσίαση στο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση», 7-9 Απριλίου.

Paritsis, N. (2006). Human Systems Therapy of Schizophrenia. Paper presented at the 11th International Conference, Psychology and Communication, May 2-5, Athens, Greece.

Paritsis, N. (2006). Social Holons and their epistemology.Paper presented at the 6th European Congress of Systems Science. Paris, 19-22 September, Res. Systemica (Electronic Journal).

Paritsis, N. (2010). Human Systems Therapy, Systems Research and Behavioral Science, 27, 336-348.

Paritsis N. (2014), Human Systems Therapy Techniques For Managing Aggressive Behavior in Psychiatric Services, Proceedings World Psychiatric Association, Pluralism in Psychiatry, I. Diverse approaches and converging goals, Editing by Constantin Soldatos, Pedro Ruiz, Dimitris Dikeos, Miclelle Riba, Medimond International Proceedings pg 149-153.

Gkantona Georgia, Ydraiou Katerina, Lefkaditi Efstathia and Nicholas Paritsis (2013), Improving adaptive functioning in profoundly mentally retarded and behavior-disordered ex hospitalized Adults, 8th Congress of European Family Association, “Opportunities in a Time of Crisis: The Role of the Family”, Istanbul-Turkey.

Παρίτσης, Ν., & Αϊβαλιώτη, Ε. (2001). Έρευνα στο τομέα ψυχιατρικής και επιστημών συμπεριφοράς Πανεπιστημίου Κρήτης, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Paritsis, N., Chrissos, P., Aivaliotou, E., & Lambraki, M. (2007). Application of Human Systems Therapy to the recovery from schizophrenia, Workshop, Proceedings of the 1st Eastern European Psychiatric Congress, 22-23 September, Thessaloniki, Greece.

Paritsis, N., & Destounis, N. (1980). Opposite concepts relations and schizophrenia. Paper presented at the XII International Symposium of the Deutche Academy for Dynamic Psychiatry, Munich, December.

Paritsis, N., & Destounis, N. (1982). Conscious and unconscious motivation towards interaction and development. Dynamic Psychiatry, 15, 227-239.

Παρίτσης, Ν., Κοκκινάκος, Γ., Τρίκας, Π., Αϊβαλιώτη, Ε., Λαμπράκη, Μ. & Παρίτση, Ε. (2001). Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Paritsis, N., Lampidi, A., & Todoulou, M. (1987). A System Multilevel Intervention Model: Application and Evaluation. Workshop at Intercontinental Congress on Family Therapy “The patterns which connect”, May, Prague, Chechoslovakia.

Παρίτσης, Ν., Λαμπίδη, Α. & Τοδούλου, Μ. (1992). Μείωση επιθετικότητας σε Ιδρύματα. Συστημική Προσέγγιση. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Η επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία”, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Paritsis, N. & Lambraki, M. (1996). Drug abuse as a case of a General Preference of the Abuser for an interaction with lower level systems. Ιn proceedings of the 8th World Congress of the International Family therapy Association “Global dialog, Diversity and Unity”, July 4-7, Athens.

Paritsis, N., & Lampraki, M. (2002). A case of human systems therapy: An application of general systems principles. 5th European Conference on Systems Science, 16-19 October, Hersonissos, Crete.

Παρίτσης, Ν., & Λαμπράκη, Μ. (2000). Θεωρίες και εμπειρικά ευρήματα στη χρήση ναρκωτικών. Αξιοποίηση τους στη πρόληψη και τη συστημική θεραπεία. Περιλήψεις Σεμιναρίων, 4η Πανελλαδική Συνάντηση φορέων πρόληψης, 23-27 Οκτωβρίου, Ηράκλειο Κρήτης.

Paritsis, N.C., & Levett, J. (1988). Managerial requisite variety and development of followers motivation. In Proceedings of Application on System Science in Health Care, Lyon, France.

Paritsis, N., Pallis, D., Vlachonicolis, J., Phylactou, C., & Deligiorgis, D. (1987). Epidemiological study of the relationship between psychological problems and somatic factors in the pre-school children. In Christodoulou G. et al (ed.), Psychosomatic Medicine: Past and future, Plenum press, New York, pp. 179-182.

Παρίτσης, Ν., Παπαδάτος, Ι., Νέστορος, Ι., & Τρομπέτας, Α. (1985). Χρησιμοποίηση συνέντευξης με ηλεκτρονικό υπολογιστή στην αξιολόγηση της κατάθλιψης. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική, Αθήνα, Δεκέμβριος.

Paritsis, N. C., Papadatos, J., Nestoros, I., & Trompetas, A. (1985). Administration by computer of Hamilton rating for depression. Paper presented at Regional Symposium on Affective Disorders of the World Psychiatric Association, Athens, October.

Παρίτσης, Ν. & Πετρίδου, Λ. (1997). Συστημική μέθοδος παρέμβασης σε γονείς σχιζοφρενών κατάλληλη για πρόληψη και θεραπεία. Προφορική ανακοίνωση στη 2η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση, Οικογενειακή θεραπεία Συστημική Θεραπεία στην Ελλάδα Σήμερα, Συστημική Προσέγγιση στην Ψυχική Υγεία, 28-30 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.

Paritsis, N.C., Philalithis, A., & Vlachonikolis, I. (1994). Planning of services for the prevention and treatment of illegal drug abuse in Crete: A research study. Final report, University of Crete (56 pages).

Paritsis, N. C., & Stewart, D .J. (1979). An interaction theory of motivation and purpose in natural intelligent systems. Department of Cybernetics Brunel University, England.

Paritsis, N. C., & Stewart, J. (1981). Interaction and Evolution. An analysis of human development. Dept. of Cybernetics, Brunel Univ. England.

Paritsis, N. C., & Stewart, D. J. (1982). Adaptational problems in natural intelligence systems with changes in environmental variety. Ιn R. Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems Research, North Holland Publishing Company, Amsterdam.

Paritsis, N. C., & Stewart, D. J. (1983). Satisfaction and Development of sociocultural systems through the control of interactions. In G. Lasker, (Ed.), The Relation Between Major World Problems and System Learning, Vol. II, Intersystems Publications, Los Angeles.

Paritsis, N.C., & Stewart, D.J. (1983). Communication, positive regard and development. In G. Lasker, (Ed.), The Relation Between Major Worlds Problems and Systems Learning, Vol. II, Intersystems Publications, Los Angeles.

Paritsis, N. C., & Stewart, D. J. (1983). A cybernetic approach to colour perception. Gordon and Breach, New York.

Παρίτση, Ε., Χρηστάκης, Α., Λαμπράκη, Μ., Γιαννουλάτος, Π. & Παρίτσης, Ν. (1998). Μία καινοτομική προσέγγιση στην επίλυση κοινωνικού προβλήματος. Μεθοδολογία, ευρήματα, αξιολόγηση, Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Τρελλόπουλος, Μ, Δολαψάκης, Μ., Αϊβαλιώτη, Ε., Γιαννακοπούλου, Χ., & Παρίτσης, Ν. (2002). Το παράδοξο ως θεραπευτική τεχνική. Μια νέα ερμηνεία. Παρουσίαση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου, Χαλκιδική.

Τρίκας, Π., Αϊβαλιώτη, Ε., Κουμάκη, Ε., Περάκη, Μ., & Παρίτσης, Ν. (1998). Οικογενειακή Θεραπεία στα πλαίσια συνοδευτικών παρεμβάσεων για την επανένταξη ατόμων κοινωνικού αποκλεισμού, Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Συστημικής Θεραπείας, 30 Οκτωβρίου -2 Νοεμβρίου, Ηράκλειο.

Τρίκας, Π., Σαμώνης, Γ., Γεωργούλιας, Δ., Τσιφτής, Σ., Βασιλάκης, Σ., & Παρίτσης, Ν. (1997). Ειδικά οικογενειακά χαρακτηριστικά γυναικών με καρκίνο του μαστού. Πρακτικά της Β’ Πανελλήνιας Συνάντησης Συστημικής Θεραπείας, Θεσσαλονίκη.

Vlachonikolis, J., Karras, D., Hatzakis, M., Trikas, P., & Paritsis, N. (2000). Improved statistical classification methods in psychiatry. Medical Decision Making, 20(1), 95-103.

Χουρδάκη, Ε., Αϊβαλιώτη, Ε., Φαζάκης, Ε., Μονέζης, Σ., Μποτζάκης, Ε. & Παρίτσης, Ν. (2006). Human Systems Therapy of Shizophrenia, Παρουσίαση στο 11th International Conference, Psychology and Communication, May 2-5, Athens, Greece.

Χρυσός, Π., Φαζάκης, Μ., Λαζανάκη, Σ., Χουρδάκη, Ε., Αϊβαλιώτη, Ε. & Παρίτσης, Ν. (2001). Εφαρμογή συστημικής προσέγγισης στην κλινική ψυχιατρική (διάγνωση και αντιμετώπιση), Περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης, 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία με θέμα “Ποιότητα ζωής και συστημική παρέμβαση”, 4-6 Μαΐου, Ηράκλειο Κρήτης.

G. Gkantona, A. Ydreou, E. Lefkaditi & N. Partisis, Improving Adaptive Functioning in Profoundly Mentally Retarted and Behavior – Disordered Ex Hospitalized Adults. A Control Study.

Shopping Cart