Κ. Λαμπράκη

Αϊβαλιώτη, Ε., Τρίκας, Π., Παπαδάκη, Κ., Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, N. .(2001). Εκπαίδευση στις μεθόδους και τεχνικές της Συστημικής Θεραπείας : μια υπέρβαση της οικογενειακής θεραπείας. στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία, Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ. 91-94.

Katachanakis, C., Lambraki, M., Paritsis, N. (2009). Low Family and High Substances Satisfaction as Important Predictors of Adolescent Hashish Use. The Open Forensic Science Journal, 2, p. 47-53.

Καταχανάκης, Κ., Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν. (2010). Διακοπή χρήσης χασίς σε μαθητές Λυκείου, ύστερα από Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ανάληψη Χερσονήσου, Κρήτη 30 Απριλίου-2 Μαϊου 2010, σ. 44

Λαμπράκη, Μ., (Ηράκλειο 1993) Μη νόμιμη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από εφήβους μαθητές του Ηρακλείου Κρήτης. Επιδημιολογική διερεύνηση του ρόλου της υγείας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Διδακτορική διατριβή. Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής.

Λαμπράκη, Μ. (Ηράκλειο 1993) Μη νόμιμη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από εφήβους μαθητές του Ηρακλείου Κρήτης. Επιδημιολογική διερεύνηση του ρόλου της υγείας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Διδακτορική διατριβή, Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, στο Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά 1997, ΕΠΙΨΤ, 2Δ42, σελ 19.

Λαμπράκη, Μ., (1997).Νεολαία και εξαρτησιογόνες ουσίες: στρογγυλό τραπέζι «Quo vadis?” στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Νεολαία και εξαρτησιογόνες ουσίες». Ηράκλειο, 20-30 Μαϊου 1997, σ. 8.

Λαμπράκη, Μ., (2000). Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων – Γραφείο Αγωγής Υγείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού Ηρακλείου, 4η Πανελλαδική συνάντηση φορέων πρόληψης, Ηράκλειο Κρήτης, Οκτώβριος 2000, σ. 101-103.

Λαμπράκη, Μ. (2003) Πλαίσιο Λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ηρακλείου, 1η Πανελλαδική συνάντηση των Υπευθύνων και των μελών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Ρέθυμνο Κρήτης, 18-20 Απριλίου 2003.

Λαμπράκη, M.(2005). Συστημικές παρεμβάσεις σε μαθητές και σχολεία, στο περιλήψεις εργασιών 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου στη Συστημική Θεραπεία. Οικογένεια και Ψυχική Ασθένεια. Ηράκλειο, 21-23 Οκτωβρίου 2005, σ. 37.

Lambraki, M. (2007). Full recovery from psychoses achieving social and vocational integration. A case of three psychotic late adolescents in the same family, in abstracts issues 1rst Eastern European Psychiatric Congress. Thessaloniki, September 21-23, p. 93.

Λαμπράκη, Μ., Αϊβαλιώτη, Ε., Κουμάκη, Ε., Παρίτση, Ε., Αρναούτογλου, Σ., Παρίτσης, Ν., (2001). Επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές διανοητικές και ψυχικές ανάγκες : αξιοποίηση συστημικών μεθόδων, στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία., Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ. 152-156.

Lambraki, M., Katahanakis, C., Paritsis, N. (2005) Factors affecting cannabis use among pupils, in Abstracts Issue, World Psychiatric Association Regional & Intersectional Congress “Advances in Psychiatry” , Athens, 12-15 March, p. 191.

Λαμπράκη, M., Καταχανάκης, K., Παρίτσης, N. (2005). Οικογενειακές σχέσεις προστατευτικός παράγοντας και χρήση ουσιών ενισχυτικός παράγοντας για τη χρήση κάνναβης από μαθητές Ν. Ηρακλείου, στο Περιλήψεις εργασιών 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου στη Συστημική Θεραπεία. Οικογένεια και Ψυχική Ασθένεια. Ηράκλειο, 21-23 Οκτωβρίου 2005, σ. 48.

Λαμπράκη, M., Καταχανάκης, K., Σαραφίδου, E., Παρίτσης, N. (2005). Μητρικό ενδιαφέρον και οικογενειακή ικανοποίηση : προστατευτικoi οικογενειακοί παράγοντες για τη χρήση κάνναβης από μαθητές, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ιωάννινα, 1- 4 Δεκεμβρίου 2005, σ. 30.

Λαμπράκη, M., Κηλαϊδάκης, Σ., Τσατσάκης, Α., Παρίτσης, Ν.(2010). Η συμβολή της αύξησης της οικογενειακής συνοχής στη μείωση της χρήσης χασίς ύστερα από Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ανάληψη Χερσονήσου, Κρήτη, 30 Απριλίου-2 Μαϊου 1010, σ.50.

Λαμπράκη, Μ., Μιχελογιάννης, Ι., Βλαχονικολής, Ι., Σαραφείδου, Ε., Βάμβουκας, Μ., Παρίτσης, Ν. (1997). Αίτια της χρήσης μη νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών στους εφήβους μαθητές των Λυκείων της πόλης Ηρακλείου Κρήτης. 3η πανελλαδική συνάντηση φορέων για τη πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών, Ηράκλειο, 12-15 Νοεμβρίου 1997.

Λαμπράκη, Μ., Μιχελογιάννης, Ι., Σαραφείδου, Ε., Βάμβουκας, Μ., Βλαχονικολής, Ι., Παρίτσης, Ν., (1993). Ανθρώπινες σχέσεις που επηρεάζουν τη χρήση παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών στους εφήβους μαθητές των Λυκείων της πόλης Ηρακλείου Κρήτης. 19ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο. Αθήνα, 4-8 Μαϊου 1993, σ. 130.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν., (Οκτώβριος 1993). Χρήση μη νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών. Ι. Η έκταση του προβλήματος, στο Ενημερωτικό δελτίο φιλανθρωπικού σωματείου «Εταιρεία στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες Περιφέρεια Κρήτης-Άγιος Τίτος». Τ. 1, σ.. 2-3.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν., (Δεκέμβριος 1993). Χρήση μη νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών. ΙΙ. Μη νόμιμες ψυχότροπες ουσίες και οικογένεια, στο Δελτίο φιλανθρωπικού σωματείου «Εταιρεία στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες Περιφέρεια Κρήτης-Άγιος Τίτος». Τ. 2, σ.. 2-3.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν. (Φεβρουάριος 1994). Χρήση μη νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών. ΙΙΙ. Η χρήση από εφήβους μαθητές της πόλης του Ηρακλείου, στο Δελτίο φιλανθρωπικού σωματείου «Εταιρεία στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες Περιφέρεια Κρήτης-Άγιος Τίτος». Τ.3, σ.. 4.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν. (1994). Χρήση μη νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών. IV. Η θεωρία της αλληλεπίδρασης με απλούστερα συστήματα, στο Δελτίο φιλανθρωπικού σωματείου «Εταιρεία στήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες Περιφέρεια Κρήτης-Άγιος Τίτος». Τ 4, σ. 1-2.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν. (1997). Οικογενειακές σχέσεις στους μαθητές χρήστες ναρκωτικών της πόλης του Ηρακλείου. Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής συνάντησης Οικογενειακή Θεραπεία – Συστημική Θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα. Θεσσαλονίκη, 28-30 Μαρτίου 1997, σ. 140-144.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν., (2001). Παρέμβαση σε προβλήματα επίδοσης στο σχολείο : μια περίπτωση εφαρμογής της θεραπείας σε ανθρώπινα συστήματα. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ηράκλειο Κρήτης, 4-6 Μαίου 2001.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν., (Ηράκλειο 2001). Περιστατικό Συστημικής Θεραπείας σε ασθενή και οικογένεια με πολλαπλά προβλήματα, στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. , 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ. 129-133.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν. (2003) Εφαρμογή της ολονικής Θεραπείας ή Γενικής Θεραπείας Συστημάτων σε πολύ-προβληματική οικογένεια. 1η Πανελλαδική συνάντηση των Υπευθύνων και των μελών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Ρέθυμνο Κρήτης. 18-20 Απριλίου 2003.

Λαμπράκη, Μ., Παρίτσης, Ν., Παρίτση, Ε. (2001). Αλλαγή στάσεων και γνωσιών σε καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από την εκπαίδευσή τους στη συστημική παρέμβαση για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ηράκλειο Κρήτης, 4-6 Μαίου 2001.

Lambraki M., Kilaidakis S., Paritsis N., Human Systems Therapy For Adolescent Cannabis Use, Proceedings World Psychiatric Association, Pluralism in Psychiatry, I. Diverse approaches and converging goals, Editing by Constantin Soldatos, Pedro Ruiz, Dimitris Dikeos, Miclelle Riba, Medimond International Proceedings pg 161-164.

Lambraki, M., Sarafidou, E., Michelogiannis, J., Vamvoukas, M., Paritsis, N. (2005) Interest : A prognostic Factor in the use of cannabis by adolescents” Book of Abstracts. 10th European Conference on Reabilitation and drug Policy. Crete, 10-14 May 2005, p 60-61.

Λαμπράκη, M., Σαραφίδου, E., Μιχελογιάννης, I., Βάμβουκας, M., Παρίτσης, N. (2005). Μητρικό ενδιαφέρον : Προγνωστικός Παράγοντας για τη χρήση κάνναβης από τους εφήβους. Περιλήψεις εργασιών 3ου Πανελλήνιου συνεδρίου στη Συστημική Θεραπεία. Οικογένεια και Ψυχική Ασθένεια. Ηράκλειο, 21-23 Οκτωβρίου 2005, σ. 46.

Λαμπράκη, Μ., Τρίκας, Π., Αϊβαλιώτη, Ε., Περάκη, Μ., Κουμάκη, Ε., Γριμάνη, Κ., Παρίτση, Ε., Σπυριδάκη, Α., Παρίτσης, Ν. (1998). Εφαρμογή μιας συστημικής θεραπείας σε συνοδευτικές ενέργειες στην επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές διανοητικές και ψυχικές ανάγκες. 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998, σ. 39.

Lambraki, Μ., Vlahonikolis, Ι., Michelogiannis, Ξ., Vamvoukas, Μ., Paritsis, Ν. (2005) Perceived Parental indiference as factor for teenagers’ cannabis use, in Abstracts Issue of World Psychiatric Association Regional & Intersectional Congress “Advances in Psychiatry” Athens, 12-15 March 2005, p. 190.

Παρίτση, Ε., Χρηστάκης, Α., Λαμπράκη, Μ., Γιαννουλάτος, Π., Παρίτσης, Ν. (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2000). Μία καινοτομική προσέγγιση στην επίλυση κοινωνικού προβλήματος : Μεθοδολογία ευρήματα και αξιολόγηση. Επιθεώρηση Υγείας, σ. 67.

Παρίτση, Ε., Χρηστάκης, Α., Λαμπράκη, Μ., Γιαννουλάτος, Π., Παρίτσης, Ν. (2001). Μια καινοτομική προσέγγιση στην επίλυση κοινωνικού προβλήματος : Μεθοδολογία, ευρήματα και αξιολόγηση, στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία., Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ.137-151.

Παρίτσης, Ν, Κοκκινάκος, Γ., Τρίκας, Π., Αϊβαλιώτη, Ε., Λαμπράκη, Μ., Παρίτση, Ε. (2001). Θεραπεία ανθρωπίνων συστημάτων. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία. Ηράκλειο, 4-6 Μαίου 2001.

Paritsis, Ν., Lambraki, Μ. (1996). Drug Abuse as a Case of a General Preference of the Abuser for an Interaction with Lower Level Systems: in Roundtable 8th World Conference..International Family Therapy Association Global Dialogue Diversity and Unity, Athens, July 1996 , p 18.

Παρίτσης, Ν., Λαμπράκη, Μ. (2000) Θεωρίες και εμπειρικά ευρήματα στη χρήση ναρκωτικών. Αξιοποίησή τους στην πρόληψη και τη Συστημική Θεραπεία, στο Περιλήψεις σεμιναρίων, 4η Πανελλαδική συνάντηση φορέων πρόληψης. Ηράκλειο 23-27 Οκτωβρίου 2000.

Paritsis, Ν., Lambraki, Μ. (2002). A case of human systems therapy : an application of general systems principles, in Abstrct book, 5th European conference on Systems Science, Iraklion, October 2002.

Περάκη, Μ., Λαμπράκη, Μ., Κουμάκη, Ε., Τρίκας, Π., Παρίτσης, Ν. (2001). Συστημική θεραπεία σε οικογένειες ατόμων με ειδικές διανοητικές ανάγκες, στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία, Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ. 104-111.

Περάκη, Μ., Λαμπράκη, Μ., Κουμάκη, Ε., Τρίκας, Π., Παρίτσης, Ν. (2001). Θεραπευτικές παρεμβάσεις στις προσδοκίες και στάσεις μιας οικογένειας σε μέλος με ειδικές ανάγκες, στο Αλλάζοντας το σύστημα : Μέθοδοι και τεχνικές στη Συστημική Θεραπεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει επιλεγμένες εργασίες που ανακοινώθηκαν στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία, Ηράκλειο, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 1998., σ. 119-128.

Shopping Cart