Γ. Γκαντώνα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Gkantona, G. (2019). Creating space for happiness to emerge: Τhe processes of emotional change in the dialogical stage model. British Journal of Guidance & Counselling, 47:2, 190-199, DOI: 10.1080/03069885.2018.1478059.
2.Gkantona, G., Ydreou, A., Lefkaditi, E., & Paritsis, N. (2014). Improving Adaptive Functioning in Profoundly Mentally Retarded and Behavior-Disordered ex Hospitalized Adults. A Control Study. Human Systems: The Journal of Therapy, Consultation and Training, Vol. 25:1, pp. 77-86.
3.Γκαντώνα, Γ. & Στογιαννίδου, Α. (2009). Η διαφοροποίηση του/της φοιτητή/ριας από το οικογενειακό σύστημα: Η έννοια της προσωπικής αυτονομίας και η σχέση της με την προσαρμογή στο φοιτητικό τρόπο ζωής. Στο Μ. Δικαίου, Ε. Γεωργάκα, Π. Μεταλλιδου & Α. Ξενικού, (Επ. Έκδ.). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος Η΄, Τεύχος VIII, (σελ. 343-361). Θεσσαλονίκη, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.Γκαντώνα, Γ. (2018). Η διαλογική προσέγγιση στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Στο Β. Παπαδιώτη – Αθανασίου & Λ. Σοφτα – Nall, (Επιμ. Έκδ.), Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία. (σσ. 229 – 248). Αθήνα, Τόπος.  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.Hermans, H. & Hermans-Konopka, A. (2017). Η Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού: Τοποθέτηση και αντι-τοποθέτηση σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.  Επιμέλεια και μετάφραση από τα Αγγλικά από Γκαντώνα, Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. (Το πρωτότυπο εκδόθηκε το 2010 από Cambridge University Press, New York).
2.McMahon, M. & Patton, W. (2016). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Επιμέλεια και μετάφραση από τα Αγγλικά από Γκαντώνα, Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου. (Το πρωτότυπο εκδόθηκε το 2006 από Routledge, London and New York).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.Gkantona, G. (2015). Are negative emotions signals for changing the self or/and symptoms to be treated? A case example illustrating a dialogical stage model for emotional change. 2nd Joint WPAINA – HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations. October 30 – November 2, 2014, Athens, Greece. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond Publishing Company,  (pp. 75-78), Bologna, Italy.
2.Gkantona, G., Lefkaditi, E. & Paritsis, N. (2015). Continuous development in social skills in profoundly retarded adults: Is there a case of neuroplasticity? 2nd Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations, October 30 – November 2, 2014, Athens, Greece. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond Publishing Company, (pp. 75-78), Bologna, Italy.
3.Gkantona, G., Idreou, K., & Paritsis, N. (2014). Human Systems Therapy (HST) for individuals with intellectual disability. 1st Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry, Diverse approaches and converging goals. November 29 – December 2, 2012, Athens, Greece.Proceedings edited by C. Soldatos, P. Ruiz, D. Dikeos, M. Riba. Medimond International Proceedings, (pp. 155-160), Bologna, Italy.
4.Gadona, G., Stogiannidou, A. & Kalantzi-Azizi, A. (2006). Reliability and Validity of the College Adaptation Questionnaire in a sample of Greek University students. FEDORA PSYCHE Conference, 8-11 June 2005, Groningen, The Netherlands. Proceedings edited by T. Boekhorst and E. Uildruiks. Internationalization within Higher Education in an expanding Europe. New developments in Psychological Counselling, (pp. 129-134), FEDORA – Louvain-la-Neuve.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.Gkantona, G. (2021).Implementing the internal multi-actor performance method (IMAP) towards a new identity formation. International Society for Dialogical Science (ISDS). Invited workshop in the digitally conducted 11th International Conference on the Dialogical Self, 7-10 June, Barcelona, Spain.
2.Gkantona, G. (2019). Physical and Psychological Spaces that Favour Self-Reflection: Identifying my Internal Voices. International Certificate for Collaborative – Dialogic Practices (ICCP). Workshop in the 4th International Congress of Collaborative – Dialogic Practice, 27 – 29 June, Brno, Czech Republic.
3.Gkantona, G. (2016). The implementation of the Dialogical Stage Model for emotional change in anxiety disorders treatment. International Society for Dialogical Science(ISDS). Invited workshop in the Ninth International Conference on the Dialogical Self, 7 – 10 September, Lublin, Poland.
4.Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. & Γκαντώνα, Γ. (2015). H Συστημική Επαγγελματική Συμβουλευτική σε ένα παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι”. Προσκεκλημένο Συμπόσιο στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ): “Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές”, 9-11 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.
5Paritsis, N. & Gkantona, G. (2010). A new systemic method of intervention in people with severe pervasive developmental disorders for improving their functioning. Workshop in 7th Congress of European Family Therapy Association: «60 years of family therapy, 20 years of EFTA… and after? New ways for systemic practice», 29 – 31 October, Paris.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.Gkantona, G. (2021). Processes of therapeutic change in the implementation of the Polyphonic Drama Method: A dialogical Analysis. 1st Conference of the Association of European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP): Creating Bridges (Online). 16-19 June, Thessaloniki, Greece.
2.Gkantona, G. (2016). Therapist’s reflecting in metaphoric language: Forming relational analogies between the therapist and the client regarding their inner experience. Ninth Conference of the European Family Therapy Association: From Origins to Originality in Family Therapy and Systemic Practice, 28 September – 1 October, Athens, Greece.
3.Paritsis, Ν., Gkantona, G. & Lefkaditi, E. (2014). Continuous, “over 6 years, improvement of adaptive functioning in adults with profound mental retardation, through systemic intervention. European Family Therapy Association. 1st European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and Organisational Development: Linking Systemic Practice and Systemic Research, 6-8 March, Heidelberg, Germany.
4.Paritsis, N. & Gkantona, G. (2014). Testing a Law of Optimal Variety and Order for Development, through Action Research on Profound Mentally Retarded Adults. International Society for the Systems Sciences (ISSS). Learning across Boundaries: Exploring the variety of systemic theory and practice, 28 July – 1 August, Washington, DC, USA.
5.Gkantona, G. & Paritsis, N. (2010). The application of systemic practice in the enhancement of adaptive behaviour for people with pervasive developmental disorders: A repeated measures study. 7th Congress of European Family Therapy Association: «60 years of family therapy, 20 years of EFTA… and after? New ways for systemic practice», 29 – 31 October, Paris.
6.Gkantona, G., Stogiannidou, A. & Kalantzi-Azizi, A. (2007). Relationship between Adjustment to University and Characteristics of the Students’ Family of Origin. FEDORA PSYCHE Conference. Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education, 5-8 September, Rethymnon, Greece.
7.Gkantona, G., Stogiannidou, A. & Triliva, S. (2004). Relationship Between Perception of Personal Authority and Adjustment of University Students. Psychological Society of Northern Greece. 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: “Quality of Life and Psychology”, 3 – 5 December, Thessaloniki, Greece. (1 ετεροαναφορά)
8.Kaftantzi,V., Karakitsou, M., Zotou, T. Chatzi, S., Sarafianou, V. & Gkantona, G. (2004). Women’s stories. A systemic Investigation on Problems of Women Asking for Psychological Help. European Family Therapy Association. 5th European Congress of Family Therapy and Systemic Practice: “Creating Futures- Systemic Dialogues across Europe”, 29 September – 2 October, Berlin, Germany.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.Γκαντώνα, Γ. (2015). Το Επαγγελματικό αφηγόγραμμα ως εργαλείο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ): “Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές”, 9-11 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.
2.Γκαντώνα, Γ. (2015). Οι πρώιμες εκδηλώσεις των διαλογικών ικανοτήτων των μικρών παιδιών. 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Στην Προσχολική Αγωγή. Θεωρία & Πράξη», 20 – 22 Μαρτίου, Ιωάννινα.
3.Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2010). Η αύξηση της λειτουργικότητας σε άτομα με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς: Μια έρευνα δράσης. Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία: Η παραβατικότητα σήμερα: Ναρκωτικά, κακοποίηση και βία στα ανθρώπινα συστήματα, 30 Απριλίου – 2 Μαΐου, Ανάληψη Χερσονήσου, Κρήτη.
4.Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2009). Η Εφαρμογή μιας Συστημικής Μεθόδου στη Βελτίωση της Λειτουργικότητας Ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση και Προβλήματα Συμπεριφοράς που Μένουν σε Οικοτροφείο στην Κοινότητα. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: «Η Συμβολή της Ψυχολογικής Έρευνας στη Σύγχρονη Κοινωνία», 14 – 17 Μαΐου, Βόλος.
5.Καφταντζή, Β., Καρακίτσου, Μ., Γκαντώνα, Γ., Ζώτου, Τ., Σαραφιανού, Β., & Χατζή, Σ. (2005). Ψυχολογικά Προβλήματα Γυναικών. Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. 4η Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακής και Συστημικής Ψυχοθεραπείας, 8 – 10 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.
6.Γκαντώνα, Γ., Στογιαννίδου, Α., & Καλαντζή –Αζίζι, Α. (2003). Η Προσαρμογή των Πρωτοετών Φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο: Μια Διερευνητική Προσέγγιση σε Ελληνικό Φοιτητικό Πληθυσμό. Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 21 – 23 Νοεμβρίου, Βόλος.
7.Γκαντώνα, Γ. & Στογιαννίδου, Α (2002). Συμβολή ψυχολογικών παραγόντων στην προσαρμογή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο. Εταιρεία Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 6 – 8 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.Γκαντώνα, Γ. (2019). Ο Διαλογικός Εαυτός ως μια κοινωνία του νου: Θεωρητική θεμελίωση, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και τεχνικές. Εναρκτήρια διάλεξη.Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. Διημερίδα με θέμα: «Σε σχέση με τον Εαυτό», 23-24 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
2.Γκαντώνα, Γ. (2019). Η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου του μαστού. Ημερίδα της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Πρέβεζας: «Καρκίνος του μαστού: Κάνε την Πρόληψη στάση ζωής», 25 Οκτωβρίου, Πρέβεζα.
3.Γκαντώνα, Γ. (2018). Παιδί και διαζύγιο: Διαχείριση συνεπειών σε οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών, Κ.Ψ.Υ. Ηγουμενίτσας, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ΠΕ.ΚΕ.Σ Ηπείρου, Εκπαίδευση Θεσπρωτίας.  Ημερίδα με θέμα: «Απώλεια στην παιδική ηλικία», 5 Δεκεμβρίου, Ηγουμενίτσα. 
4.Γκαντώνα, Γ. (2018).Οι ενοποιητικές και αποκεντρωτικές τάσεις του Εαυτού: Μια διαλογική προσέγγιση στη συμβουλευτική. Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής,  Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ημερίδα με θέμα: « Γέφυρες ενότητας στη Συμβουλευτική», 20 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.
5.Γκαντώνα, Γ. (2015). Διαχείριση άγχους εργαζομένων και ανέργων. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ηπείρου. Ομιλία σε ημερίδα στα πλαίσια του Έργου “Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων”, 14 Οκτώβρη, Πρέβεζα.
6.Γκαντώνα, Γ. (2015). Η προσέγγιση του Επίκτητου για την οπτική της ελευθερίας, της ευτυχίας και της ανθεκτικότητας. Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Ημερίδα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας με θέμα: «Βία και ανεκτικότητα», 27 Σεπτεμβρίου, Πρέβεζα.
7.Γκαντώνα, Γ. (2015).Οι ψυχολογικές διαστάσεις του εκφοβισμού στο φοιτητικό πληθυσμό. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου. Ημερίδα με θέμα: «Το φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση»,5 Μαΐου,Πρέβεζα.
8.Γκαντώνα, Γ. (2014). Το ψυχοκοινωνικό προφίλ του σύγχρονου ανέργου. Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας Ομιλία σε ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», 13 Οκτώβρη, Πρέβεζα.
9.Γκαντώνα, Γ. (2014). Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας: Νέες θεωρητικές και πρακτικές τάσεις υπό το πρίσμα του κονστρουκτιβισμού. Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) & Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ιωαννίνων. Εισήγηση σε Ημερίδα με θέμα: «Η Συμβουλευτική στο Σχολικό πλαίσιο», 8 Μαρτίου, Ιωάννινα.
10.Γκαντώνα, Γ. (2014). Αξιοποιώντας την ενεργό συμμετοχή, τη δημιουργική σκέψη και την αφήγηση του μαθητή / της μαθήτριας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) & Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ιωαννίνων. Εργαστήριο σε Ημερίδα με θέμα: «Η Συμβουλευτική στο Σχολικό πλαίσιο», 8 Μαρτίου, Ιωάννινα.
11.Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2009). Η βελτίωση των δεξιοτήτων ατόμων με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς μέσα από τη συστημική πρακτική: Μια έρευνα επαναληπτικών μετρήσεων. Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ Β΄ ΦΑΣΗ. Πανελλήνια Συνάντηση Εργαζομένων των φορέων Υλοποίησης, 25 Νοεμβρίου, Αθήνα.
Shopping Cart