Ιστορικό προγράμματος – 4ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ιστορικό

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε Το 1998 σαν μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Εφαρμογή μιας συστημικής μεθοδολογίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες: Αξιολόγηση της πειραματικής ενέργειας σε άτομα με ειδικές διανοητικές και ψυχικές ανάγκες” χρηματοδοτούμενο από Άρθρο 6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με Επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Νίκο Παρίτση. To πρόγραμμα αυτό απαιτούσε και την εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία σε οικογένειες, ομάδες και ευρύτερα συστήματα όπως επιχειρήσεις. Καθώς τέτοιο πρόγραμμα δεν υπήρχε διεθνώς και η χρηματοδότηση του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος (27.000.000 δραχμές) κάλυπτε την χρηματοδότηση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος οργανώθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ήταν διετές Full time. Το πρόγραμμα κάλυπτε και τη χρηματοδότηση προσκεκλημένων διδασκόντων από το Εξωτερικό ανάμεσα στους οποίους ήταν η Harlene Anderson και η Lynn Hoffman οι οποίες καθώς δεν υπήρχε άλλο πρόγραμμα για συστημική θεραπεία ατόμων οικογενειών και ευρύτερων συστημάτων πρότειναν το όνομα για το είδος θεραπείας «Human Systems Therapy».

Παράλληλα την εποχή αυτή χρηματοδοτήθηκε και ένα άλλο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το πρόγραμμα “SOCRATES” με επιστημονικά υπεύθυνο επίσης τον Καθηγητή Νίκο Παρίτση με τίτλο “European Postgraduate programme on Intelligent and Behavioural Systems” για το σχεδιασμό του. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν τα πιο κάτω 7 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια:

  1. University of Lincolnshire & Humberside, England
  2. Κingston University, London, England
  3. Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Spain
  4. University of Crete, Greece
  5. Universita’ di Roma ”La Sapienza”, Italy
  6. Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France
  7. Universitat Autonoma de Barcelona, Spain


Κάθε Πανεπιστήμιο από τα πιο πάνω μετά το πέρας του προγράμματος μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος ή όλο το πρόγραμμα για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος στο πανεπιστήμιο του. Έτσι μέρος του σχεδιασμού αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση του παρόντος «Τετραετούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία». Το πρόγραμμα αυτό τοποθετήθηκε κάτω από τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα του Προγράμματος 1913 με τίτλο «Πρόγραμμα μελέτης και εκπαίδευσης σε συστήματα ανθρώπινης συμπεριφοράς».

Το «Τετραετές Πρόγραμμα στη Συστημική Θεραπεία» θεωρήθηκε πρότυπο από την European Family Therapy Association (EFTA) και κλήθηκε ο Καθηγητής κύριος Παρίτσης και το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μαζί με άλλα 8 προγράμματα στην Ευρώπη για να συμμετάσχει στο σχεδιασμό του περιεχομένου και των κριτηρίων των προγραμμάτων εκπαίδευσης στη Θεραπεία Οικογένειας της EFTA, και για να δημιουργηθεί ο κλάδος EFTA-TIC που λειτουργεί μέχρι σήμερα (να σημειωθεί ότι ο Νίκος Παρίτσης είχε ονομαστεί το 1987 στη Πράγα ένας από τους 20 πατέρες της θεραπείας οικογένειας στην Ευρώπη).

Στη συνέχεια, μετά τη συνταξιοδότηση το 2008 του Καθηγητή κύριου Παρίτση από το Πανεπιστήμειο Κρήτης, το πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε να λειτουργεί κάτω από το Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου μέχρι το 2011. Κατόπιν, ο κύριος Παρίτσης συνέχισε το Τετραετές αυτό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της «Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα συστήματα» την οποία είχε δημιουργήσει και της οποίας ήταν πρόεδρος.

Από το 2019 το πρόγραμμα λειτουργεί από την εταιρεία «Κέντρο Διερεύνησης της Βελτίωσης και Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων» που ανήκει στο Καθηγητή κύριο Παρίτση, και που δημιουργήθηκε κυρίως για να υλοποιεί αυτό το Τετραετές Πρόγραμμα. Έκτοτε το πρόγραμμα άρχισε να λειτουργεί πολύ καλύτερα (υποδειγματικά) και να έχει μεγάλη υποστήριξη από το χώρο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα σήμερα συνεχίζει να έχει Επιστημονικά Υπεύθυνο το καθηγητή κύριο Παρίτση με Υπεύθυνη Λειτουργίας την απόφοιτη του Προγράμματος κυρία Μαρία Γκαρτζονίκα.

Shopping Cart