Γεώργιος  Κέφης

Ο Γεώργιος Κέφης, είναι έγγαμος κληρικός στην Εκκλησία της Ελλάδος και Συστημικός – Οικογενειακός Θεραπευτής.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Επίσης, πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, της Θεολογικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α., όπου έκανε την Μεταπτυχιακή του Ειδίκευση (Μ.Α.) και έλαβε κατόπιν τον Διδακτορικό Τίτλο (Ph.D.) – και τα δύο, στο ερευνητικό πεδίο της διαλεκτικής, μεταξύ της μετανεωτερικής και χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Εκπαιδεύτηκε στην Συστημική και Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, στο τετραετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Κέντρου Διερεύνησης της Βελτίωσης και Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων (ΚΕ.ΔΙ.Θ.Α.Σ.) και έλαβε τον τίτλο του Συστημικού και Οικογενειακού Ψυχοθεραπευτή (PG.Dip.). Είναι διδάσκων στο πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου Διερεύνησης της βελτίωσης και Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων, μέλος της Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Ανθρώπινα Συστήματα (Ε.ΣΥ.ΘΕ.Π.Α.Σ.) και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A.). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος Συντονιστής – Εκπαιδευτής, Ομάδων Σχολών Γονέων και Ομάδων Εφήβων, από τον ΠανελλήνιοΣύνδεσμο Σχολών Γονέων, παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων (I.F.P.E.).

Με άξονα τη Θεραπεία Ανθρωπίνων Συστημάτων (Θ.Α.Σ.) του Νικολάου Παρίτση, οι θεραπευτικές αναφορές του αντλούν κυρίως, από το πεδίο της Επικοινωνιακής και Αλληλεπιδραστικής Προσέγγισης (Βραχεία Θεραπεία του Palo Alto/MRI και Θεραπευτικά Παράδοξα), την Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία, καθώς και το μοντέλο θεραπείας του Milton H. Erickson (Ericksonian Therapy).

Shopping Cart